Huis Toevlucht

Kuiken

Ransuil

Ransuil

Kuiken

Foto's op deze site
Ernst van der Ploeg / Ventura

 

Welkom bij stichting de Toevlucht

 

 

Stichting de Toevlucht is opgericht in 1989 met als doel om zieke, gewonde en jonge vogels te
helpen, die verwond zijn geraakt door het verkeer, ramen, ouderloos zijn geworden of door
ziekte hulp nodig hebben.
Door het revalideren, aanlaten sterken, op laten groeien en natuurlijke vaardigheden aan te leren, word 65% van de vogels weer gezond vrijgelaten in de natuur.

 

Inmiddels vangen wij 4000 vogels per jaar op. In 1997 kwam de vraag of we ook egels wilden
gaan opvangen uit groot Amsterdam. Deze stekelige vrienden worden nu met 400 stuks per jaar
binnen gebracht.
In 2010 hebben wij toestemming verkregen met nieuwe vergunningen volgens het kwaliteit
protocol van het Ministerie van LNV om meerdere soorten zoogdieren op te mogen vangen.

 

Dagelijkse worden slachtoffers binnen gebracht, en elke ochtend beginnen we met het controleren
van de aanwezige dieren, schoonmaken van kooien en hokken, toedienen van medicatie, water
en voer geven. Zoogdieren moeten gewogen worden om te bekijken of dieren niet afvallen.
In de middag, is er een ontlasting onderzoek om te kijken of medicatie bij de zoogdieren aanslaat.
Het uitzetten van dieren en adviezen geven horen ook tot de dagelijkse bezigheden.

 

 

Wij kunnen dit werk alleen blijven doen mede door een gemeentelijke subsidie toekenning en giften en donaties van fondsen en particulieren.

Links en sponsors :

Facebook twitter

www.vleermuisopvangh.nl

logo 

 

 

www.vogelklas.nl www.dierenbescherming.nl www.vogelbescherming.nl www.dierennieuws.nl www.pantera.nl www.dierenwijzer.nl

logo

www.dierennieuws.nl

De Toevlucht

Toevlucht Vogel-en Zoogdierenopvang 
Bijlmerweide 1, Amsterdam ZO
Telefoon: 020 6001144.
E-mail:info@toevlucht.nl
RSIN nummer: 807697837
KvK 41207362